Phong phú, chất lượng, thời thượng

Phương thức vận chuyển

Phương thức vận chuyển

Công ty sẽ vận chuyển đá đến công trình trước khi thi công

Quá trình vận chuyển được công ty bảo hành và chịu mọi trách nhiệm về các vấn đề do vận chuyển gây ra

Chi phí vận chuyển đã được bao gồm trong chi phí thi công

 

© 2020 Hoang Gia Phat Group
0907 123 188