Phong phú, chất lượng, thời thượng

Hướng dẫn thanh toán

1. Đối với công trình nhà phố

- Đối với công trình nhà phố, công ty Hoàng Gia Phát sẽ có thỏa thuận với phía bên khách hàng về thời gian thanh toán và điều kiện thanh toán để việc thanh toán được diễn ra tốt nhất.

- Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản

2. Đối với công trình, dự án lớn

   * Tạm ứng, thanh quyết toán hợp đồng

- Tạm ứng Hợp đồng: Bên A sẽ thanh toán cho bên B 30% giá trị Hợp đồng tương ứng với số tiền: ....... (Bằng chữ: ......... ) trong vòng 03 ngày kể từ ngày hai bên  ký Hợp đồng. Hồ sơ tạm ứng bao gồm: Đề nghị tạm ứng

- Thanh toán vật tư: bên A sẽ thanh toán tiếp cho bên B 30% giá trị Hợp đồng tương ứng với số tiền: .........  (Bằng chữ: .............. )trong vòng 03 ngày kể từ ngày vật tư đến công trình.

- Quyết toán:

-          Bên A sẽ thanh quyết toán 100% giá trị hoàn thành bao gồm các khoản bổ sung hay giảm trừ do thay đổi công việc được bên A đồng ý trong vòng 03 ngày sau khi bên A nghiệm thu phần lắp đặt hoàn thiện cho bên B. Hồ sơ thanh toán bao gồm: Đề nghị thanh toán, bảng nghiệm thu khối lượng.

-          Hình thức thanh quyết toán:

+        Chuyển khoản qua tài khoản hoặc tiền mặt

 

© 2020 Hoang Gia Phat Group
0907 123 188